સેન્સેક્સ 660 અંક ઘટ્યો, નિફ્ટી 10607 પર બંધ; ઈન્ડસઈન્ડ બેન્ક, એક્સિસ બેન્કના શેર ઘટ્યા


  • ઈન્ડસઈન્ડ બેન્ક, એક્સિસ બેન્ક, મારૂતિ સુઝુકી, પાવર ગ્રીડ કોર્પના શેર ઘટ્યા
  • ટાઈટન કંપની, ભારતી એરટેલ, બજાજ ઓટોના શેર વધ્યા

દિવ્ય ભાસ્કર

Jul 14, 2020, 05:39 PM IST

મુંબઈ. ભારતીય શેરબજારો સપ્તાહના બીજા દિવસે ઘટીને બંધ રહ્યાં હતા. સેન્સેક્સ 660 અંક ઘટીને 36033 પર બંધ રહ્યો હતો. નિફ્ટી 195 અંક ઘટીને 10607 પર બંધ રહ્યો હતો. સેન્સેક્સ પર ઈન્ડસઈન્ડ બેન્ક, એક્સિસ બેન્ક, મારૂતિ સુઝુકી, પાવર ગ્રીડ કોર્પ, બજાજ ફીનસર્વ સહિતના શેર ઘટીને બંધ રહ્યાં હતા. ઈન્ડસઈન્ડ બેન્ક 5.33 ટકા ઘટીને 510.85 પર બંધ રહ્યો હતો. એક્સિસ બેન્ક 5.08 ટકા ઘટીને 148.00 પર બંધ રહ્યો હતો. જોકે ટાઈટન કંપની, ભારતી એરટેલ, બજાજ ઓટો સહિતના શેર વધીને બંધ રહ્યાં હતા. ટાઈટન કંપની 0.93 ટકા વધીને 975.00 પર બંધ રહ્યો હતો. ભારતી એરટેલ 0.40 ટકા વધીને 589.10 પર બંધ રહ્યો હતો.

Be the first to comment on "સેન્સેક્સ 660 અંક ઘટ્યો, નિફ્ટી 10607 પર બંધ; ઈન્ડસઈન્ડ બેન્ક, એક્સિસ બેન્કના શેર ઘટ્યા"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: